انتقال پلان پروژه از اتوکد به دستگاه GPS یا گوگل اِرث

مقدمه در پروژه های بزرگ نظیر راه سازی، جاده کشی، مجتمع های تجاری، فرودگاه ها، کارخانه ها و … پلانهای مادری تحت عناوین [General Plan] یا [General Arrangement Plan] وجود دارد که کلیات طرح را در مقیاس کلان نمایش می دهد. در این نقشه ها، ارتباط بین فازهای پروژه و حد و مرز پروژه با همجواریها …

انتقال پلان پروژه از اتوکد به دستگاه GPS یا گوگل اِرث ادامۀ مطلب »