تشریح عمق بحرانی گودبرداری و نحوه محاسبه آن

مقدمه بعلت پیچیدگی های رفتاری خاک و وابستگی پایداری آن به انواع عوامل طبیعی و غیر طبیعی، عملیات گودبرداری در ساختمان یکی از پر مخاطره ترین مراحل ساخت و ساز به شمار می‌رود. بنابراین به منظور جلوگیری از ریزش گود و به طبع آن تحمیل خسارات بعضا جبران ناپذیر، دیواره‌های گود بسته به ارتفاع خاکبرداری …

تشریح عمق بحرانی گودبرداری و نحوه محاسبه آن ادامۀ مطلب »