سازه و تکنولوژی | structech

ایتبس

شاخص پایداری چیست و چه اهمیتی دارد؟

مقدمه در رابطه با شاخص پایداری آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (نشریه 2800 ویرایش چهارم) توضیحات ارائه کرده است. در بند 3-6 (اثر P-Delta) بر لزوم محاسبه و کنترل این شاخص تاکید شده است. و اما … شاخص پایداری چیست؟ محاسبه آن چه تاثیر یا سودی دارد؟ و آیا آیین نامه محاسبه آنرا …

شاخص پایداری چیست و چه اهمیتی دارد؟ ادامۀ مطلب »

سبد خرید