مُدهای تغییر شکل الاستیک قاب خمشی تحت زلزله

مقدمه قابهای خمشی (دارای اتصالات ممان‌بر) بعلت دارا بودن رفتار مناسب، تامین نیازهای معماری و شکل‌پذیری بالا در برابر زلزله (به شرط رعایت ضوابط آیین‌نامه‌ای) جزو سیستم‌های مطلوب سازه‌ای محسوب می‌گردند. تغییر شکل قابهای خمشی تحت بار جانبی بطور همزمان در دو مُد رفتاری مختلف رخ می‌دهد؛ یکی مد رفتاری برشی (Δs) و دیگری مد …

مُدهای تغییر شکل الاستیک قاب خمشی تحت زلزله ادامه مطلب »