نکاتی اساسی پیرامون طول گیرایی و وصله آرماتور

مقدمه در این مقاله نکات مربوط به طول گیرایی و وصله آرماتورها طبق ضوابط جدید مبحث نهم مقررات ملی (ویرایش پنجم 1399) بهمراه تجربیات حاصل از سالها نظارت در پروژه های نظام فنی – عمرانی و ساخت و ساز شهری، برای شما مورد تشریح قرار می گیرد.   مفهوم طول گیرایی اعضای بتن آرمه باید …

نکاتی اساسی پیرامون طول گیرایی و وصله آرماتور ادامۀ مطلب »