اصول گودبرداری و پایدارسازی گود به روش خرپایی (سازه نگهبان خرپایی)

مقدمه یکی از مهمترین مراحل احداث ساختمان، گودبرداری و محافظت از جداره خاک گود می‌باشد. با توجه به تعدد وقوع حوادث ساختمانی (مخصوصا در تهران)، این مرحله از ساختمان سازی جزو پر خطرترین مراحل احداث ساختمان می‌باشد که علیرغم حساسیت بالا، کمتر مورد توجه و علاقه سازندگان، طراحان و [تعداد اندکی از] مهندسان ناظر ساختمان …

اصول گودبرداری و پایدارسازی گود به روش خرپایی (سازه نگهبان خرپایی) ادامۀ مطلب »