سازه و تکنولوژی | structech

خیز تیر

محاسبه خیز دراز مدت تیر 9 متری بر اساس ACI318-2019 با استفاده از ST-DEFORM

مقدمه در این نوشتار مراحل محاسبه و کنترل خیز بلند مدت تیر بتنی 9/15 متری با ابعاد 400 عرض در 500 ارتفاع، متعلق به یک ساختمان ویلایی 3 طبقه، بصورت مجزا و گام به گام برای هر طبقه تشریح می گردد. برای انجام این محاسبات و تهیه گزارش محاسباتی از نرم افزار حرفه ای ST-DEFORM …

محاسبه خیز دراز مدت تیر 9 متری بر اساس ACI318-2019 با استفاده از ST-DEFORM ادامۀ مطلب »

سبد خرید