شرح انواع بارهای وارد بر دیوار حائل

مقدمه در این پست قصد دارم کلیاتی درباره انواع بارهای وارده بر دیوار حائل را مطرح نمایم. این مطلب برای دوستانی که بیشتر بدنبال آشنایی با عملکرد و تحلیل دیوارها هستند، می تواند مفید باشد. در انتها نیز لینک آموزش های تحلیل، طراحی و کنترلهای دیوار حائل طره ای اضافه شده است.  دیوار حائل، عنصری است …

شرح انواع بارهای وارد بر دیوار حائل ادامۀ مطلب »