سازه و تکنولوژی | structech

پیشنهاد CSI در خصوص مدلسازی Panel Zone و Rigid Offset

سید محمد منتظری
3886

پیشنهاد CSI در خصوص مدلسازی Panel Zone و Rigid Offset

همانطور که می‌دانید در نرم افزار ایتبس Rigid Zone  و Panel Zone  جهت تعیین نحوه عملکرد اتصال تیر و ستون قابل تعریف می‌باشند. جهت بررسی میزان تاثیر این دو پارامتر یک قاب دو بعدی یک دهانه‌ مدل و یک بار جانبی معادل 4535kg در تراز تیر به آن وارد می‌نماییم سپس در چهار حالت مختلف Rigid Zone  و Panel Zone نتایج بررسی می‌گردد.

حالت 1) Rigid Zone Factor= 0 و بدون Panel Zone

blog950411rigid offset & panel zone 001

شکل 1 – مدل 1

حداکثر تغییر مکان جانبی = 0/338cm

مدل 1 ساده‌ترین حالت را نشان می‌دهد که در آن Panel Zone  و Rigid Offset تعریف نشده است. در این حالت شکل واقعی مدل لحاظ نشده است و با واقعیت تطابق ندارد. مقدار تغییر مکان زیاد و در حداکثر محافظه کاری قرار گرفت ولی لنگر دو انتهای تیر کم و در حداقل حاشیه اطمینان قرار گرفت. با توجه به بهینه نبودن این روش، مدلسازی حالت 1 توصیه نمی‌شود.

 

حالت 2) Rigid Zone Factor= 1 و بدون Panel Zone

blog950411rigid offset & panel zone 002

شکل 2 – مدل 2

حداکثر تغییر مکان جانبی = 0/264cm

در مدل 2، Offset ها در تیر و ستونها کاملا صلب در نظر گرفته شده است. این نوع مدلسازی توصیه نمی‌شود زیرا در این حالت تغییر مکان به حداقل می‌رسد و از حد واقعی خود کمتر می گردد. همچنین میزان لنگر در دو انتهای تیر بیشترین مقدار را نشان می دهد که بیش از حد محافظه کارانه است.

 

حالت 3) Rigid Zone Factor= 0 و دارای Panel Zone

حداکثر تغییر مکان جانبی = 0/386cm

در این مدل Rigid Offset اختصاص داده نشده است اما Panel Zone بر اساس مشخصات ستون تعریف شده است. این حالت در محل اتصال دارای انعطاف پذیری زیادی بوده که نتیجه آن تغییر شکل‌های بالا و غیر واقعی می‌باشد. همچنین در این حالت مقدار لنگر بدست آمده در دو انتهای تیر کم و غیر محافظه کارانه می‌باشد. بنابر این این نوع مدل سازی توصیه نمی‌شود.

 

blog950411rigid offset & panel zone 003

شکل 3 – مدل 3

حالت 4) Rigid Zone Factor= 1 و دارای Panel Zone

حداکثر تغییر مکان جانبی = 0/325cm

در مدل 4 هر دو مشخصه مورد نظر تعریف شده است. با اختصاص عدد 1 به rigid zone factor در تیر و ستونها اتصال کاملا صلب تعریف شده است و panel zone بر اساس مشخصات ستون اختصاص پیدا کرده است. در این حالت شکل پذیری دقیق و صحیح می‌باشد و توصیه می‌شود در مدل سازیها از این روش استفاده شود زیرا به وضعیت واقعی نزدیک است و هم لنگر و هم تغییر شکل در محدوده معقولی قرار  می‌گیرند.

 

blog950411rigid offset & panel zone 004

شکل 4 – مدل 4

نتیجه گیری:

جدول 1 –  مقایسه نتایج مدل‌ها

blog950411rigid offset & panel zone 005

CIS طریقه مدلسازی بصورت مورد 4 را توصیه می‌کند و همچنین نکات زیر را در این خصوص یادآور می‌شود:

  • اگر End Length Offset به جای پیش فرض برنامه که مبتنی بر اتصال می‌باشد، صفر در نظر گرفته شود نتیجه تغییر نمی‌کند با این تفاوت که مقدار لنگر در انتهای تئوریک تیر نمایش داده  می شود و نه در انتهای واقعی.

  • در اسکلت بتنی هیچگاه نباید Rigid Zone را برابر 1 تعریف نمود. در این سازه ها عدد 0/5 برای Rigid Zone توصیه می‌شود. بدین شکل تنها نیمی از محدوده اتصال بصورت صلب در نظر گرفته می‌شود.

  • صلبیت فقط بر روی خمش (Axis-3) تاثیر گذار است و بر روی نیروی محوری و لنگر پیچشی اثر ندارد.

 

همچنین توصیه می شود بخوانید:

screenshot-11_16_2016-6_48_40-pm نحوه محاسبه وزن اسکلت ساختمان توسط ETABS 9

screenshot-11_16_2016-6_48_40-pmچند نکته با ارزش در طراحی ساختمان فولادی توسط ETABS 9

 

منابع:

Panel zone and rigid offset model (zipped EDB file).

 .Computers and Structures, Inc. – Technical Knowledge Base by Mohamad Ali-Ahmad on Sep 12, 2014

این مطلب را به اشتراک بگذارید

0 0 امتیاز
Article Rating
مشترک شوید
اشاره به موضوع
guest
0 دیدگاه
دیدگاه داخلی
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید
0
دیدگاه خود را به اشتراک بگذاریدx