ورود ثبت نام
Menu
فروشگاه اینترنتی استراک تک All Porfolio بررسی رفتار میراگرهای هیسترتیک بصورت سری

بررسی رفتار میراگرهای هیسترتیک بصورت سری

Photo Prj 10

چکیده:

در این پروژه به بررسي نظري رفتار سيستم دوگانه‌اي پرداخته شده است كه قابليت جذب انرژي را در دو سطح مختلف دارا مي‌باشد. اين سيستم از تركيب قطعات جاري‌شونده و بادبند جناقي(Chevron) بصورت سري  تشكيل يافته است. چيدمان و طراحي قطعات بگونه‌اي است كه سازه در حين وقوع زلزله متوسط تا شديد بصورت دو مرحله‌اي عمل مي‌كند. تحت بارهاي لرزه‌اي خفيف كه سازه متحمل درصد كوچكي از تغييرمكان جانبي نسبي بهره‌برداري مي‌شود، ميراگر ضعيف‌ با تشكيل مفصل پلاستيك بخش بزرگي از مقاومت لازم جهت بارهاي سرويس را كاهش مي‌دهد و با افزايش دامنه جابجايي ارتعاشات، ميراگرهاي قوي‌ شروع به تغييرشكلهاي پلاستيك نموده و سطح استهلاك انرژي را تا چندين برابر افزايش مي‌دهند.

Technologies used

View Website

    كليه حقوق مادی و معنوی سايت محفوظ مي باشد. © 1398- 1396

    preloader