سازه و تکنولوژی | structech

کنترلهای لازم جهت پایداری دیوار حائل

امیر کورش وثوق
7226

کنترلهای لازم جهت پایداری دیوار حائل

مقدمه


قبل از طراحی سازه دیوار حائل (مانند ضخامت تیغه، مقاومت فشاری بتن، مقدار آرماتور و …) باید هندسه دیوار به صورتی تعیین گردد که مجموعه دیوار در برابر نیروهای وارده پایدار باشد. برای تامین پایداری دیوار حائل برقراری شروط زیر باید مورد بررسی قرار گیرد:

  1.  کنترل در برابر واژگونی
  2. کنترل در برابر لغزش
  3. کنترل در برابر نشست و کج شدگی
  4. کنترل لغزش کلی شیروانی

کنترل واژگونی


برای اقناع این کنترل باید مطابق شکل زیر نسبت لنگر مقاوم (Wx1+ PavB) به لنگر واژگونی (Pah*h’/3) بزرگتر یا مساوی 2 باشد.

کنترل لغزش


برای اقناع این شرط باید مطابق شکل زیر نیروی اصطکاکی مقاوم (F=µR) به علاوه نیروی مقاوم قابل اطمینان (Pp) به نیروی محرک (Pah) بزرگتر یا مساوی 1.5 باشد. توجه شود که هنگام استفاده از مقاومت Pباید از امکان ایجاد آن اطمینان داشت؛ بعبارت دیگر هیچگونه نگرانی از فرسایش خاک جلوی پنجه وجود نداشته و سطح پیشانی پنجه بدون هیچگونه قالب بندی مستقیما در تماس با خاک بتن ریزی شده باشد.

دیاگرام آزاد دیوار حائل

در شکل بالا W برابر مجموع اوزان تمام بخش های دیوار + وزن خاک روی فونداسیون است.

نکته: مقادیر ضریب اصطکاک بصورت زیر پیشنهاد شده است:

مصالح دانه ای درشت دانه (بدون لای)       ←     μ = 0.55

مصالح دانه ای درشت دانه ( لای دار)         ←     μ = 0.45

لای                                                      ←     μ = 0.35

بستر سنگی با سطح زبر                         ←     μ = 0.60

کنترل در برابر نشست


برای این کنترل باید طول پایه دیوار (عرض فونداسیون = B) به قدر کافی بزرگ باشد تا تنش های زیر فونداسیون کوچکتر از تنش های مجاز خاک باشد.

کنترل لغزش کلی شیروانی


در مواقعی دیوار جوابگوی حالات 1 تا 3 بوده اما مجموعه دیوار و خاک آن ممکن است حول یک دایره عمیق، لغزش نماید و ناپایدار گردند. کنترل این مورد اغلب از روش بیشاب صورت می گیرد که برای مطالعه دقیقتر به کتب مکانیک خاک ارجاع می گردد.

در شکل زیر مجموعه 4 حالت ناپایداری نمایش داده شده است.

Blog 951200 - Stability of Retaining Walls 002
انواع حالات ناپایداری دیوار حائل

اگر بدنبال آموزش جامع دیوار حائل می باشید، آموزش سه قسمتی طراحی دیوار حائل در قالب E-Book به شما پیشنهاد می گردد.

Adv Product951200 #043 - RC Retaining Wall Manual Design (Part 1)2
Adv Product951200 #043 - RC Retaining Wall Manual Design (Part 2)2
Adv Product951200 #043 - RC Retaining Wall Manual Design (Part 3)2

این مطلب را به اشتراک بگذارید

0 0 امتیاز
Article Rating
مشترک شوید
اشاره به موضوع
guest
0 دیدگاه
دیدگاه داخلی
مشاهده همه دیدگاه ها
سبد خرید
0
دیدگاه خود را به اشتراک بگذاریدx