روش اجرای [Top Down] برای سازه های زیر زمینی مانند زیرگذر، تقاطع راه ها، مترو و تونل در شرایطی که عدم ایجاد اختلال ترافیکی و حفاظت از دیواره ترانشه مسیر از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد، بسیار مناسب است. در ادامه مراحل اجرای این روش برای یک زیر گذر تک دهانه بصورت پوستر نمایش داده شده است.

blog950805-top-down-method

جهت تهیه و دانلود نقشه های اجرای زیرگذر به روش [Top Down] از لینک زیر اقدام فرمائید:

https://www.structech.ir/?p=1578