جمعه ، ۲ تیر ، ۱۳۹۶
Menu

مقایسه سه طرح چیدمان پرطرفدار در دیوارهای برشی151۱۳۹۵ ، ۰۵ ، ۰۴

Blog950425 - Best Placement of Shear Walls 000

خواندن مطلب

موفقیت در جلسه مصاحبه برای یک محاسب سازه – بخش اول: نکات پایه100۱۳۹۵ ، ۰۴ ، ۱۶

Blog950415 - Job Interview (Part 1) 000

خواندن مطلب

مفهوم end length offset و rigid zone factor چیست؟ و چه تاثیری بر تحلیل سازه دارد؟291۱۳۹۵ ، ۰۴ ، ۱۱

blog950411rigid offset & panel zone 000

خواندن مطلب

كليه حقوق مادی و معنوی سايت محفوظ مي باشد. © 1395-1394